ANNAPURNA HIMAL view from A.B.C.
Hiunchuli 6441m
Annapurna Dakshin 7219m
(Annapurna South)
Varaha Shikar 7647m
(Fang)
Annapurna 1 8091m Singu Chuli 6501m Tharpu Chuli 5663m
(Tent Peak)
Annapurna 3 7555m Gandharba Chuli 6248m Machhapuchhre 6993m
Annapurna Base Camp
4130m
close close
Large size(300k)
copyright2002